*YÜRÜTME KURULU

31 Mayıs 2019 günü gerçekleştirilen Seçimli Genel Kurulumuzda;
Sn. Cem KOÇ – Başkan
Sn. Serkan ÇAĞLASA – Üye
Sn. Hamit YURTMAN – Üye
Sn. Hülya KARACA – Üye
Sn. Erol CENGİZ – Üye
Sn. Türkmen KÖŞK – Üye
Sn. Mehmet Erdem AMCAOĞLU – Üye
Sn. Hülya SEZGİN – Üye

Seçilmişlerdir.