*KENT KONSEYİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
A) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
B) Belediye başkanı veya temsilcisi,
C) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
D) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan Belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer Belediyelerde Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanan Mahalle Muhtarlarının toplam Muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
E) Beldede teşkilatını kurmuş olan Siyasi Partilerin temsilcileri,
F) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
G) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, Sendikaların, Noterlerin, Baroların ve ilgili Dernekler ile Vakıfların temsilcileri,
H) Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.