GÜZELBAHÇE KENT KONSEYİ

*KENT KONSEYİ NEDİR?

13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine göre Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan Kent Konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Ayrıca İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı resmi gazete ile son şekli verilen Kent Konseyi Yönetmeliği yayınlanmıştır.


*KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

A) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
B) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
C) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
D) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
E) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
F) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
G) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
H) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
I) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
J) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
K) Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili Belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.


*KENT KONSEYİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
A) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
B) Belediye başkanı veya temsilcisi,
C) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
D) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan Belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer Belediyelerde Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanan Mahalle Muhtarlarının toplam Muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
E) Beldede teşkilatını kurmuş olan Siyasi Partilerin temsilcileri,
F) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
G) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, Sendikaların, Noterlerin, Baroların ve ilgili Dernekler ile Vakıfların temsilcileri,
H) Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.


*GÜZELBAHÇE KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU NASIL OLUŞTU?

Güzelbahçe Kent Konseyi Yürütme Kurulu, alınan kurul kararı neticesinde, Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8. maddesinde belirtilen taraflara yazılı davet gönderilmiştir. Kent Konseyi Yönetmeliğine uygun olarak Güzelbahçe Kent Konseyi 5. Seçimli Genel Kurulu’nu 8 Ocak 2022 tarihinde Güzelbahçe Amfi Tiyatrosu Toplantı Salonunda gerçekleştirmiştir. KENT KONSEYİ BAŞKANI ve KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU bu toplantıda seçilmiştir.

 

MEVCUT YÖNETİM KADROLARIMIZ

YÜRÜTME KURULU
Başkan : Oya TÜRKELİ

 Asıl Üyeler:
Ali TURAN, Erol UYSAL, Türkmen KÖŞK, Rana Aslı SEL, Kezban HOCEK, Leyla SARIHAN İNCE, Bülent SÖNMEZOCAK

Yedek Üyeler:
Mehmet ÇAKIR, Yusuf AŞMAN, Hülya KARACA, Nevzat DEMİR, Mustafa ŞENOL, Şebnem DEMİRKIRAN, Mehmet TUNCER

 GENEL SEKRETER
Gökhan UZUNER

KADIN MECLİSİ

Asıl Üyeler:
Ayşe AKIN (Başkan), Neval OKATAN BEYSEL (Başkan Yrd.), Kezban HOCEK (Sekreter), Fatma ÖREN, Şenay ÖZDAĞLAR, Bengü ÇİMEN, Nebahat İLETMİŞ

Yedek Üyeler:
Hülya YÜCEBAŞ, Nesrin ATILGAN, Hayriye DERYAOĞLU, Rana Aslı SEL, Nilgün Sema KİP, İlknur TAŞKIN, Belma KARA


ENGELLİ MECLİSİ

Asıl Üyeler:
Gönül ÖĞREDEN (Başkan), Özgür İNCE (Başkan Yrd.), Yonca KIRLICA (Sekreter), Nuray KAVAK, Fatoş Ilgın ÖZTÜRK, Afet TÜRKER, Zeynep KİLİMCİ

Yedek Üyeler:
Hasan Özdemir, Nezaket KIYMAZARSLAN, Özge ARAS, Deniz ÖZDEMİR, Fatma ATAAY, Selvihan ÖZASİL, Hatice GALGİ


*GÜZELBAHÇE KENT KONSEYİ HAKKINDA

İlçemizdeki Kent Konseyinin kurulması, 2011 yılında Belediye Başkanımız Mustafa İNCE’nin öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bu 3. Dönemimizde ilçemizde katılımcılığı ve paylaşımcılığı teşvik etmek, desteklemek ve farkındalık yaratmaya çalıştık.
“BİRLİKTE ÜRETMEK, BİRLİKTE YÖNETMEK” İlkesi Doğrultusunda, Yürütme Kurulumuz, Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar ve siz gönüllü hemşehrilerimiz ile birlikte çalışmalar yaptık. Kaymakamlık ve Belediyemizin destekleri bizleri yüreklendirdi.
Kent kimliğinin oluşturulması için, kentin fiziki değerlerini öne çıkartarak, bu değerlerin farkını hemşehrilerimize anlatmak, paylaşmak, sonuç olarak ta projeler üretmektir.
İlçemiz Güzelbahçe’nin sahip olduğu değerler; “MASMAVİ DENİZİ VE YEŞİL DOĞASIDIR.”
Günübirlik turizmi çeşitlendirerek zenginleştirebiliriz. Bu şekilde daha çok ziyaretçiyi ilçemize çekebiliriz. Hemşehrilerimizin gelir seviyesini yükseltebiliriz. Kırsalda üreten hemşehrilerimizle tüketicileri bir araya getirerek kaynaşmayı ve “GÜZELBAHÇELİLİK RUHU” yaratabiliriz.
Bu düşünceler doğrultusunda, Belediyemiz tarafından yapılmış olan Yaka Mahallesi Otantik Halk Pazarı, Payamlı Bardacık Festivali örnek alınarak, Yelki Yöresel Pazarı, Çamlı Kadın Üretici Pazarı, Küçükkaya Köyü Zeytin Şenliği yapımına katkı koymaya çalıştık.
Köy kimliğinin korunması, köylerin mahalle olmaması, üretici ve imece kimliğine destek olmak için, köylerimizde aktif projeler yaptık.
İlçemizde yaşayan dezavantajlı gruplara yönelik (kadınlar, çocuklar, engelliler) sürdürülebilir, projeler üretmeye çalıştık.
Yerelde Sivil Toplum Kuruluşlarına destek vererek, birlikte etkinlikler düzenleyerek, ortak çalışmalarla kurumsallaşmalarına katkı koyduk.
Kent Konseyleri yerel demokraside katılımcılığı, birlik beraberliği, hemşehrilik ve kentlilik bilincini oluşturmak için varlığına devam edecektir.


*YÜRÜTME KURULU

31 Mayıs 2019 günü gerçekleştirilen Seçimli Genel Kurulumuzda;

Sn. Oya TÜRKELİ – Başkan

Sn. Ali TURAN – Üye

Sn. Erol UYSAL – Üye

Sn. Türkmen KÖŞK – Üye

Sn. Rana Aslı SEL – Üye

Sn. Kezban HOCEK – Üye

Sn. Leyla SARIHAN İNCE – Üye

Sn. Bülent SÖNMEZOCAK– Üye

Sn. Mehmet ÇAKIR – Üye

Sn. Yusuf AŞMAN – Üye

Sn. Hülya KARACA – Üye

Sn. Nevzat DEMİR – Üye

Sn. Mustafa ŞENOL – Üye

Sn. Şebnem DEMİRKIRAN – Üye

Sn. Mehmet TUNCER – Üye

Seçilmişlerdir.


*ÇALIŞMA MECLİSLERİ

1) Yürütme Kurulu
2) Kadın Meclisi
3) Gençlik Meclisi


*GÜZELBAHÇE KENT KONSEYİ FAALİYETLERİ

2017-2019 Güzelbahçe Kent Konseyi Çalışma Raporu (PDF İndir)

 

*GÜZELBAHÇE KENT KONSEYİ YÖNETİM DÖKÜMANLARI

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (PDF)

GÜZELBAHÇE KENT KONSEYİ İÇ TÜZÜĞÜ (PDF)

KADIN MECLİSİ YÖNERGESİ (PDF)

GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ (PDF)

ENGELLİ MECLİSİ YÖNERGESİ (PDF)

GÜZELBAHÇE ÇOCUK MECLİSİ TÜZÜK (PDF)

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK - RESMİ GAZETE (PDF)