Güzelbahçe, İzmir Merkezi'ne 24 kilometre uzaklıkta, 27 Doğu Boylam, 38 Kuzey Enlemi üzerindedir. Doğuda Yağçayı Deresi (NARLIDERE), batıda Çamlıçay Deresi ile Zeytinalanı ve Bademler (URLA), güneyde Gölcük ve Gödence (SEFERİHİSAR), güneydoğusunda Konak ilçeleri ile komşudur. Kuzeyi Ege Denizi ile çevrilidir. 6.5 kilometrelik sahil şeridi mevcuttur. Güzelbahçe Belediyesi'ne bağlı olan mahalleler; Siteler, Yaka, Maltepe, Yalı, Çelebi, Atatürk, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Yelki, Çamlı, Küçükkaya, Payamlı Mahalleleri ile mahalle sayısı 12 dir. Belediyemiz mücavir alanı 82,5 km² (82,544,071 m²)'den oluşmaktadır.

Geçim kaynakları ;

İlçede tarım, seracılık, narenciye, zeytincilik ve bağcılık dallarında yapılmaktadır. Seralarda genellikle kesme çiçek üretimi ağırlıklıdır. İlçede yetiştirilen sera çiçekleri, sebzeleri ve narenciye ürünleri yurtdışına ihraç edilmektedir. Bağcılık, Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı Köyleri'nde yapılmaktadır. Köylerde yetiştirilen üzümler çeşitli fuarlarda sergilenmiş ve ilgi görmüştür. Sahil kesiminde yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu geçimini balıkçılık ile sağlamaktadır. İlçede iki balıkçı barınağı mevcuttur.

Endüstri ve el sanatları;

Güzelbahçe'de endüstriyel açıdan hizmet veren büyük bir sanayi kuruluşu yoktur. Kemik unu, elektro bobinaj, boya, baharat, madeni eşya, elektrik malzemeleri, tekstil ve zeytinyağı fabrikaları gibi küçük sanayi işletmeleri mevcuttur.

Ticaret;

İlçe ekonomisi çoğun-lukla tarım ve balıkçılığa dayanmasına rağmen halkın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak çapta işyeri ve dükkanlar bulunmaktadır. Yerleşim yeri açısından İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde bulunması, ilçede ticarete canlılık kazandırmaktadır. İlçede üretilen sera çiçekleri, sebze ve narenciye ürünleri yurtdışına ihraç edilmek-tedir. Ayrıca mevcut olan balıkçı barınağındaki balık haline ve parekende satış dükkanlarında her çeşit balığın satışı yapılmaktadır.

Turizm;

İlçe turistik bölge kapsamındadır. Maltepe Mahallesi'nde bulunan restoranlar ve bölgenin İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde bulunması, bölgeye canlılık kazandırmaktadır. Mavi ve yeşilin birada bulunduğu ilçe İzmirliler tarafından hafta sonlarında ve yaz aylarında bir dinlenme bölgesi olarak tercih edilmekte yazın nüfus artmaktadır.

Ücretli işlerde çalışma;

İlçe halkının yüzde 90'ı tarım ve balıkçılıkla uğraşmasının yanında yüzde 10'luk bir bölümü işçi, memur ve esnaftan oluşmaktadır. İşçi ve memurlar ilçedeki ve ildeki özel ve resmi işyerlerinde çalışmakta, esnaf kesimi ise aile işletmeciliği şeklinde işlerini yürütmektedir.

Eğitim;

İlçede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullar bulunmaktadır. Maltepe Askeri Lisesi'de Güzelbahçe sınırları içinde yer almaktadır.