Tel: +90 232 234 20 20
Faks: +90 232 234 20 01

Çalışma Saati: Pazartesi - Cuma (08:30 - 17:30)
Vezne: Pazartesi - Cuma (08:30 - 16:30)

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI 1. BİRLEŞİMİ
Çarşamba 01 Şubat 2023, 17:00
Tıklanma : 805

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
MECLİS TOPLANTI SALONU'NDA
01.02.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 17:00'DA YAPILACAKTIR.

Meclisin Açılışı.
1- 04.01.2023 Çarşamba Günü Saat:17.00' de yapılan Ocak Ay'ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili
tutanak özetinin okunup, kabulü.
2- 10.01.2023 Salı Günü Saat:09.30'da yapılan Ocak Ay'ı Toplantısı 2. Birleşimi ile ilgili tutanak
özetinin okunup, kabulü.
3- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP,
KARARA BAĞLANMASI:
4-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA
BAĞLANMASI:
a) Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2023 yılı içerisinde ödenecek Maktu Fazla Çalışma Ücretinin
belirlenmesi ile ilgili önerge.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Maltepe Mahallesi, 45, 47, 104 ve 116 sokaklar arasında kalan park
alanına verilen Ali Bayram isminin değiştirilerek Ali BAYRAM ve Mahmut ERGÜN Parkı isminin
verilmesi ile ilgili önerge.
c) Yelki Spor Kulübü U16 Takımının ödüllendirilmesi ile ilgili önerge.
d) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi, 1536 ada 6 parselde bulunan Belediye hissesinin satışı
ile ilgili önerge.
e) Belediyemiz ile TEMAD Güzelbahçe Şubesi arasında imzalanacak olan ortak hizmet protokolü
kapsamında yer tahsisi ile ilgili önerge.
5- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA
BAĞLANMASI:
- İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Mahallesi, 2599 ada 1 parsele (eski 2 ada 1 parsel) ilişkin plan
değişikliği ile ilgili komisyon rapor.
6- SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP,
KARARA BAĞLANMASI:
-İlçe sınırlarımız içerisinde uygun görülen Cadde veya Parka Şehit Komanda Yüzbaşı Burak COŞKUN
isminin verilmesi ile ilgili komisyon raporu.
7- HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA
BAĞLANMASI:
a) Belediye Teşkilat Şemasının yenilenmesi ile ilgili komisyon raporu.
b) Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili komisyon raporu.
8- Dilek ve temenniler.
9- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
10- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi