Tel: +90 232 234 20 20
Faks: +90 232 234 20 01

Çalışma Saati: Pazartesi - Cuma (08:30 - 12:30  13:30-17:30)
Vezne: Pazartesi - Cuma (08:30 -12:30  13:30-16:30)

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI 1. BİRLEŞİMİ
Perşembe 01 Haziran 2023, 17:00
Tıklanma : 1334

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
MECLİS TOPLANTI SALONU'NDA
01.06.2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 17:00'DA YAPILACAKTIR.

Meclisin Açılışı.
1- 03.05.2023 Çarşamba Günü Saat:17.00' de yapılan Mayıs Ay' ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili
tutanak özetinin okunup, kabulü.
2- 08.05.2023 Pazartesi Günü Saat:10.00' da yapılan Mayıs Ay' ı Toplantısı 2. Birleşimi ile ilgili
tutanak özetinin okunup, kabulü.
3- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP,
KARARA BAĞLANMASI:
4- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Siteler ve Yelki Mahallesi, kamuya ait yeşil alanda trafo alanı
belirlenmesine yönelik plan değişikliği ile ilgili önerge.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, kamuya ait yeşil alanda trafo alanı
belirlenmesine yönelik plan değişikliği ile ilgili önerge.
c) Memur Kadro İptal-İhdas işlemi ile ilgili önerge.
5- HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA
BAĞLANMASI:
a)Bağımsız Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Revize edilmesi
ile ilgili komisyon raporu.
b) Memur Dolu Kadro Derece İptal İhdas işlemi ile ilgili komisyon raporu.
6- PLAN-BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA
BAĞLANMASI:
- İlçemizde ikamet eden Kick Boks şampiyonasında başarı elde etmiş sporcuların
ödüllendirilmesi ile ilgili komisyon raporu.
7- Dilek ve temenniler.
8- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.