Tel: +90 232 234 20 20
Faks: +90 232 234 20 01

Çalışma Saati: Pazartesi - Cuma (08:30 - 17:30)
Vezne: Pazartesi - Cuma (08:30 - 16:30)

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI 1. BİRLEŞİMİ
Perşembe 01 Eylül 2022, 16:00
Bitiş Tarihi Pazartesi 03 Ekim 2022
Tıklanma : 185

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
MECLİS TOPLANTI SALONU'NDA
03.10.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 17:00'DE YAPILACAKTIR

 

Meclisin Açılışı.
1- 01.09.2022 Perşembe Günü Saat:16.00' da yapılan Eylül Ay'ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili
tutanak özetinin okunup, kabulü.
2- 2023 Mali Yılı ve İzleyen 2 yılın Gelir ve Gider Tahminleri ve Denge Kararnamesi ve Eki
Tarife Cetvellerinin görüşülmesi.
3- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP,
KARARA BAĞLANMASI:
4- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA
BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 1614 ada, 1 parselin doğusunda
kamuya ait yeşil alanda trafo yeri belirlenmesi ile ilgili önerge.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 721 sokak ile 719 sokak arasında kalan
park üzerinde trafo yeri ayrılması ile ilgili önerge.
c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesi, Sağlık Ocağı Alanına isabet etmekte olan 2775
ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği talebi.
d) Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü Plaj Futbol Takımının ödüllendirilmesi ile ilgili önerge.
e) Kredi çekilmesi ile ilgili önerge.
5- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA
BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1929 ada 126 parselin batısında
kamuya ait yeşil alanda trafo yeri belirlenmesi ile ilgili komisyon raporu.
b) İzmir İli, Urla İlçesi, Bademler Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında
1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili komisyon raporu.
c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2145 ada, 3,4.....9 parsellerde plan değişikliği ile
ilgili komisyon raporu.
6- SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP,
KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi, 220 Sokak, 222 Sokak ve 75. Yıl Cumhuriyet
Bulvarı arasında kalan yeşil alana isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesi, 267 Sokak, 269 Sokak, 275 Sokak ve 486
Sokak arasında kalan yeşil alana isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu.
7- Dilek ve temenniler.
8- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.