Tel: +90 232 234 20 20
Faks: +90 232 234 20 01

Çalışma Saati: Pazartesi - Cuma (08:30 - 17:30)
Vezne: Pazartesi - Cuma (08:30 - 16:30)

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI 1. BİRLEŞİMİ
Perşembe 01 Aralık 2022, 17:00
Tıklanma : 469

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
MECLİS TOPLANTI SALONU'NDA
01.12.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 17:00'DE YAPILACAKTIR.

Meclisin Açılışı.

1- 02.11.2022 Çarşamba Günü Saat:17.00'de yapılan Kasım Ay'ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili
tutanak özetinin okunup, kabulü.
2- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP,
KARARA BAĞLANMASI:
3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA
BAĞLANMASI:
a) İlçemiz Yelki Mahallesinde ikamet eden Eskrim Yıldız Erkekler Kılıç İl Birinciliği
Yarışmalarında Birinci olan sporcunun ödüllendirilmesi ile ilgili önerge.
b) 24-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Essen/Almanya IPM Çiçekçilik Tarım ve Peyzaj Fuarına
katılım ile ilgili önerge.
c) Memur Boş Kadrolarında İptal İhdas işlemleri ile ilgili önerge.
d) Sözleşmeli Personel Ücretinin belirlenmesi ile ilgili önerge.
4- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA
BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2205 ada 1 parselde bulunan Belediye hissesinin
satışı ile ilgili komisyon raporu.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2145 ada, 3, 4, 7, 8, 9 nolu parseller ve çevresine
ilişkin plan değişikliği ile ilgili komisyon raporu.
5- PLAN-BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP,
KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2205 ada 1 parselde bulunan Belediye hissesinin
satışı ile ilgili komisyon raporu.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Mahallesi, 2649 ada 1 parselin yer tahsis talebi ile ilgili
komisyon raporu.
6- HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA
BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2205 ada 1 parselde bulunan Belediye hissesinin
satışı ile ilgili komisyon raporu.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Mahallesi, 2649 ada 1 parselin yer tahsis talebi ile ilgili
komisyon raporu.
c) Memur Kadro Derece iptal ihdas işlemi ile ilgili komisyon raporu.
7- Dilek ve temenniler.
8- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.