Tel: +90 232 234 20 20
Faks: +90 232 234 20 01

Pazartesi - Cuma (08:30 - 17:30)
Vezne (08:30 - 16:30)

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI 1. BİRLEŞİMİ
Çarşamba 01 Aralık 2021, 17:00
Tıklanma : 157

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
TUNCEL KURTİZ TOPLANTI SALONU'NDA
01.12.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 17:00'DE YAPACAĞI
ARALIK AY'I 1. BİRLEŞİMİ İLE İLGİLİ GÜNDEM 

   Meclisin Açılışı.

1- 01.11.2021 Pazartesi Günü Saat:17.00'de yapılan Kasım Ay'ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.

2- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

a) Mülkiyeti Belediyemize ait Çelebi Mahallesi, 1215 ada 18 nolu ve 1209 ada 5 nolu parsellerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili önerge. 

b) Kredi çekilmesi ile ilgili önerge. 

c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesinde mülkiyeti Belediyemize ait Yelki Mahallesi, 2804 ada 2 ve 3 parseller, 2221 ada, 11 parsel ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1860 ada, 4 parselde kat karşılığı inşaat yapılması ile ilgili önerge.

d) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İlçe İdari Sınırlarının belirlenmesi çalışmaları kapsamında Güzelbahçe-Urla ilçe sınırlarının belirlenmesi ile ilgili önerge.

e) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İlçe İdari Sınırlarının belirlenmesi çalışmaları kapsamında Güzelbahçe-Seferihisar ilçe sınırlarının belirlenmesi ile ilgili önerge.

f) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Atatürk Mahallesi ve Yaka Mahallesinde kamuya ait yeşil alanda trafo yeri belirlenmesi ile ilgili önerge.

g) Güzelbahçe İlçesi, Siteler Mahallesi, 460 Sokak, No: 96/1 adresindeki işyerinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilmesi ile ilgili önerge.

h) Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 894 Sokak, No: 33 adresindeki işyerinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilmesi ile ilgili önerge.

ı) Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2730 Sokak, No: 69B adresindeki işyerinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilmesi ile ilgili önerge.

k) Güzelbahçe Atatürk Mahallesi çarşı düzenlemesi ile ilgili Güzelbahçe Esnaf Odası Başkanlığı ve Güzelbahçe Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolün görüşülmesi ile ilgili önerge.

l) Belediyemize şartlı bağışta bulunan Ahmet Safi'nin vefatı nedeniyle bağışın iptali ile ilgili önerge.

m) Belediyemiz meclis üyelerinden Z. Ferda Demirbaş'ın istifası nedeniyle boşalan Encümen, İmar ve Hukuk komisyonu üyeliklerine isim belirlenmesi ile ilgili önerge.  

4- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2254 ada 6 parselde İzmir 5. İdare Mahkemesi 2020/917 Esas, E-2021/972 sayılı kararına istinaden plan değişikliği ile ilgili komisyon raporu.

b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2106 ada 2 ve 3 parsellere bitişik dere hattına servis yolu işlenmesine ait plan değişikliği ile ilgili komisyon raporu.

c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, yürürlükteki imar planlarında "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar" (K) sınırının tespit edilmesi ile ilgili komisyon raporu.

5-PLAN-BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, tapunun 1568 ada 1 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili komisyon raporu.   

b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, tapunun 1621 ada 1 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili komisyon raporu.

c) Belediye Şirketi kurulması ile ilgili komisyon raporu.d) Arıların Dilinden Projesi ile ilgili komisyon raporu. (Sahife: 2)

6- HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, tapunun 1568 ada 1 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili komisyon raporu.   

b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, tapunun 1621 ada 1 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili komisyon raporu.

c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2254 ada 6 parselde İzmir 5. İdare Mahkemesi 2020/917 Esas, E-2021/972 sayılı kararına istinaden plan değişikliği ile ilgili komisyon raporu.

d) Belediye Şirketi kurulması ile ilgili komisyon raporu.

7- SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

-) Arıların Dilinden Projesi ile ilgili komisyon raporu.

8- Dilek ve temenniler.

9- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.10- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.