Tel: +90 232 234 20 20
Faks: +90 232 234 20 01

Çalışma Saati: Pazartesi - Cuma (08:30 - 17:30)
Vezne: Pazartesi - Cuma (08:30 - 16:30)

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI 1. BİRLEŞİMİ
Pazartesi 01 Kasım 2021, 17:00
Tıklanma : 233

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
TUNCEL KURTİZ TOPLANTI SALONU'NDA
01.11.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 17:00'DE YAPACAĞI
KASIM AY'I 1. BİRLEŞİMİ İLE İLGİLİ GÜNDEM 

   Meclisin Açılışı.     

Meclisin Açılışı.1- 01.10.2021 Cuma Günü Saat:17.00'de yapılan Ekim Ay'ı Toplantısı

1. Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.

2- 18.10.2021 Pazartesi Günü Saat:17.00'de yapılan Ekim Ay'ı Toplantısı 2. Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.

3- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

4- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2106 ada 2 ve 3 parsellere bitişik dere hattına servis yolu işlenmesine ait plan değişikliği ile ilgili önerge.

b) Belediyemiz 2021 Mali Yılı Ek Bütçesi ile ilgili önerge.  

c) Belediyemiz Memur dolu kadro iptal ihdas değişikliği ile ilgili önerge.

d) Belediyemizde mevcut bulunan 1 adet Atatürk Heykelinin Karaman İli, Göktepe Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili önerge. 

e) Belediye Şirketi kurulması ile ilgili önerge.  

5- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2104 ada 3 parselin isabet ettiği imar adasına kat sayısı belirlenmesi ile ilgili komisyon raporu.

b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, Resmi Tesis ve Lojman Alanına isabet eden 1608 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili komisyon raporu.

c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesi, 431 ve 590 sokaklara doğalgaz hattı döşenmesi ile ilgili komisyon raporu.

6- HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesi, 431 ve 590 sokaklara doğalgaz hattı döşenmesi ile ilgili komisyon raporu. 

7- SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

a) Büyükşehir Belediyesinden Belediyemize tahsis edilen Güzelbahçe Açık Hava Tiyatrosuna isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu.

8- Dilek ve temenniler.

9- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.

10- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.