Tel: +90 232 234 20 20
Faks: +90 232 234 20 01

Pazartesi - Cuma (08:30 - 17:30)
Vezne (08:30 - 16:30)

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI 1. BİRLEŞİMİ
Cuma 01 Ekim 2021, 17:00
Tıklanma : 184

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
TUNCEL KURTİZ TOPLANTI SALONU'NDA
01.10.2021 CUMA GÜNÜ SAAT: 17:00'DE YAPACAĞI
EKİM AY'I 1 . BİRLEŞİMİ İLE İLGİLİ GÜNDEM 

Meclisin Açılışı.
1- 03.09.2021 Cuma Günü Saat:17.00'de yapılan Eylül Ay'ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.
2- 2022 Mali Yılı ve İzleyen 2 yılın Gelir ve Gider Tahminleri ve Denge Kararnamesi ve Eki Tarife Cetvellerinin görüşülmesi.
3- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

4- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2104 nolu imar adasında kat adedi belirlenmesine ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili önerge.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, Resmi Tesis ve Lojman Alanına isabet eden 1608 ada 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili önerge.
c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2254 ada 6 parselde İzmir 5. İdare Mahkemesi 2020/917 Esas, E-2021/972 sayılı kararına istinaden plan değişikliği ile ilgili önerge.
d) Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesi, 431 ve 590 sokaklara doğalgaz hattı döşenmesi ile ilgili önerge.
e) İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Menderes Orman İşletme Müdürlüğünde yapılacak iş ve işlemleri yürütmek üzere bir meclis üyesinin görevlendirilmesi ile ilgili önerge.
f) Belediyemiz memur kadro ve derece iptal-ihdas işlemi ile ilgili önerge.
g) Büyükşehir Belediyesinden Belediyemize tahsis edilen Güzelbahçe Açık Hava Tiyatrosuna isim verilmesi ile ilgili önerge.
h) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, tapunun 1568 ada 1 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili önerge.
ı) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, tapunun 1521 ada 1 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili önerge.
5- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 825 Sokak, No: 30/2 adresindeki işyerinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilmesi ile ilgili komisyon raporu.
b) Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 743 Sokak, No: 2B (18 nolu bağımsız bölüm) ve 2C (17 nolu bağımsız bölüm) adresindeki işyerinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilmesi ile ilgili komisyon raporu.
6- SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 825 Sokak, No: 30/2 adresindeki işyerinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilmesi ile ilgili komisyon raporu.
b) Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 743 Sokak, No: 2B (18 nolu bağımsız bölüm) ve 2C (17 nolu bağımsız bölüm) adresindeki işyerinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilmesi ile ilgili komisyon raporu.
c) Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2423 sokak ile 2478 sokak arasında kalan kamuya ait yeşil alana "Orman Şehitleri Parkı" isminin verilmesi ile ilgili komisyon raporu.
7- Dilek ve temenniler.
8- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

Kazım ÇAM
Güzelbahçe Belediye Başkan V.
e-imzalıdır