Pazartesi - Cuma ( 08.30 - 17.30 )

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI 1. BİRLEŞİMİ
Çarşamba 01 Temmuz 2020, 17:30
Tıklanma : 141

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
MECLİS TOPLANTI SALONU'NDA
01.07.2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 17:30'DA YAPACAĞI
TEMMUZ AYI 1. BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ

 

Meclisin Açılışı.

1- 02.03.2020 Pazartesi Günü Saat: 17.00'de yapılan 2020 Yılı Mart Ay'ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. ve 33. maddelerine göre Meclis İhtisas Komisyonları ve Encümen Üyeliği seçimi.

3- 5393 Sayılı Yasanın 56. maddesi gereğince hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve kabulü.

4- 2019 Yılı Denetim Komisyon Raporunun meclise bilgi olarak sunulması.

5- 5393 Sayılı Yasanın 18/b maddesi gereğince hazırlanan 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

6- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

7- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 596 ada 14 parsele ilişkin plan değişikliğine ilan askı süresi içinde yapılan itiraz ile ilgili önerge.
b) Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen Atatürk, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Küçükkaya ve Yalı olmak üzere toplam 6 adet mahallemize ait sınırlarımızla ilgili çalışmanın Meclisimizce bir karara bağlanması ile ilgili önerge.
c) 20.02.2020 tarih 31045 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden 1/1000 ölçekli Yalı ve Siteler Mahallesi Revizyon İmar Planının tekrar revize edilmesi konusunda Meclisimizce bir karar alınması ile ilgili önerge.
d) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1284 ada 1 nolu parselin kiraya verilmesi ile ilgili önerge.
e) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarımızın COVİD-19 kapsamında satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin 3 ay ertelenmesi ile önerge.
f) COVİD_19 kapsamında, İlçemiz sınırları içerisinde faaliyeti durdurulan işyerlerinin İlan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin 3 ay alınmaması ile ilgili önerge.
g) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Siteler Mahallesi, 1323 ada 23 parselde kayıtlı taşınmazın satış talebi ile ilgili önerge.
h) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesi, 269 Sokak, No:1 adresinde bulunan Mutfak Rapito ünvanlı işyerinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilmesi ile ilgili önerge.
ı) Pazar tezgahlarından işgaliye ücreti alınmaması ile ilgili önerge.
j) Belediyemiz Norm Kadro değişikliği ile ilgili önerge.
k) Belediyemiz tüm müdürlüklerin teşkilat, görev ve çalışma esaslarına dair yönetmelik değişikliği ile ilgili önerge.

8- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
-) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Atatürk Mahallesi, 573 Sokak, No: 22 ve 24 nolu mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 3194 Sayılı Yasanın geçici 16. maddesine istinaden satışı ile ilgili önerge.

9- HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Atatürk Mahallesi, 573 Sokak, No: 22 ve 24 nolu mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 3194 Sayılı Yasanın geçici 16. maddesine istinaden satışı ile ilgili önerge.
b) Güzelbahçe 60.Yılı Anadolu Lisesi öğrencilerine projeleri için nakdi destek sağlanması ile ilgili önerge.
c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 47 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Anadolu Otizm Vakfına tahsisi ile ilgili önerge.

10- PLAN-BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Atatürk Mahallesi, 573 Sokak, No: 22 ve 24 nolu mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 3194 Sayılı Yasanın geçici 16. maddesine istinaden satışı ile ilgili önerge.
b) Güzelbahçe 60.Yılı Anadolu Lisesi öğrencilerine projeleri için nakdi destek sağlanması ile ilgili önerge.
c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 47 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Anadolu Otizm Vakfına tahsisi ile ilgili önerge.

11- Dilek ve temenniler.

12- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.

13- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatin belirlenmesi.

 

 

Özdem Mustafa İNCE
Peyzaj Mimarı
Güzelbahçe Belediye Başkanı
e-imzalıdır