Pazartesi - Cuma ( 08.30 - 17.30 )

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI 1. BİRLEŞİMİ
Pazartesi 03 Şubat 2020, 17:00
Tıklanma : 273

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
MECLİS TOPLANTI SALONU'NDA
03.02.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 17:00'DA YAPACAĞI
ŞUBAT AYI 1. BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ

 

Meclisin Açılışı.
1- 03.01.2020 Cuma Günü Saat: 17:00' de yapılan 2020 Yılı Ocak Ay' ı Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.
2-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
3-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi Yalı Mahallesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisli alanın özel güvenlik bölgesi amaçlı kullanılmasına yönelik uygulama imar planı ile ilgili önerge.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, Ata Caddesi, 685 Sokak, 687 Sokak ile 854 Sokak arasında kalan parka isim verilmesi ile ilgili önerge.
c) 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanunun 90. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 asil ve 1 yedek üyenin belirlenmesi ile ilgili önerge.
d) Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2020 yılı içerisinde ödenecek Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesi ile ilgili önerge.
e) Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ile Belediyemiz arasında yapılacak Toplu İş Sözleşmesi konusunda Belediye Başkanına Yetki verilmesi ile ilgili önerge.
4-İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) Güzelbahçe İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2 sokağın doğusunda bulunan yeşil alanda kalan tek katlı yapının zemin üstü kamulaştırma işlemine ait 5. Beş Yıllık İmar Programına Ek İmar Programı ile ilgili komisyon raporu.
b)İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, tapunun L17b-18a-2d pafta, 2210 ada, 5 parselinde kayıtlı 606,63 m2 yüzölçümlü taşınmazda 451/4329 (63,14 m2) hisse oranındaki Belediye hissesinin satışı ile ilgili komisyon raporu.
5-PLAN-BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a)İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, tapunun L17b-18a-2d pafta, 2210 ada, 5 parselinde kayıtlı 606,63 m2 yüzölçümlü taşınmazda 451/4329 (63,14 m2) hisse oranındaki Belediye hissesinin satışı ile ilgili komisyon raporu.
b) İlçemizde bulunan Amatör Spor Kulübü Derneklerine 2020 yılı içerisinde aktarma yapılması ile ilgili komisyon raporu.
6-HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
- Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi, İstikbal Caddesi, No: 51/6, 24 nolu bağımsız bölümün Fizik Tedavi Ünitesi yapılmak üzere Urla Devlet Hastanesine tahsisi ile ilgili komisyon raporu.
7- Dilek ve temenniler.
8- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatin belirlenmesi.

 

Özan PARLAR
Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili

 

Konum GÜZELBAHÇE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ