Pazartesi - Cuma ( 08.30 - 17.30 )

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI 1. BİRLEŞİMİ
Pazartesi 02 Aralık 2019, 17:00
Tıklanma : 180

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
MECLİS TOPLANTI SALONU'NDA
02.12.2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT:17:00'DA YAPACAĞI
ARALIK AYI 1. BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ

Meclisin Açılışı.

1- 04.11.2019 Pazartesi Günü Saat:17:00'de yapılan Kasım Ay' ı Toplantısı 1.Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.
2- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü' nün Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğinden Mali Hizmetler Müdürlüğü' nün Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğine aktarma yapılması ile ilgili önerge.
b) 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. maddesi gereğince yapı kayıt belgesi alarak Belediyemize tapu alabilmek için başvuran hak sahibine satışının yapılması ile ilgili önerge.
4-İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki 657 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye hissesinin satışı ile ilgili komisyon raporu.
b) Çamlı Mahallesi, 2651 ada, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı ile ilgili komisyon raporu.
c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 213 ada 5 parselin güneyinde kamuya ait yeşil alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili komisyon raporu.
5-PLAN-BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki 657 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye hissesinin satışı ile ilgili komisyon raporu.
b) Çamlı Mahallesi, 2651 ada, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı ile ilgili komisyon raporu.
6-HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki 657 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye hissesinin satışı ile ilgili komisyon raporu.
b) Çamlı Mahallesi, 2651 ada, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışı ile ilgili komisyon raporu.
c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Siteler Mahallesi, L17B-13D-1B pafta, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, Mithatpaşa Caddesi, 426 Sokak ve 422 Sokakları arasında kalan park alanına isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu.
7-SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
- İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Siteler Mahallesi, L17B-13D-1B pafta, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, Mithatpaşa Caddesi, 426 Sokak ve 422 Sokakları arasında kalan park alanına isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu.
8- Dilek ve temenniler.
9- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
10- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatin belirlenmesi.

 

Özdem Mustafa İNCE
Peyzaj Mimarı
Güzelbahçe Belediye Başkanı
e-imzalıdır

 

 

Konum GÜZELBAHÇE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ