İhale Bilgisi  
Konu : Taşınmaz Kiralama İhalesi (Çamlı 2606 Ada 21 Parsel)
Yer :   Belediye Encümen Salonu
Tarih : 17.03.2020
Saat : 15:00
İhale durumu :
İptal edildi.