İhale Bilgisi  
Konu : Taşınmaz Satış İhalesi (2651 Ada 5 Parsel)
Yer :   Belediye Encümen Salonu
Tarih : 11.02.2020
Saat : 15:00
İhale durumu :
İptal Edildi.
       

 

İhale Bilgisi  
Konu : Taşınmaz Satış İhalesi (2651 Ada 6 Parsel)
Yer :   Belediye Encümen Salonu
Tarih : 11.02.2020
Saat : 15:30
İhale durumu :
İptal Edildi.
       

 

İhale Bilgisi  
Konu : Taşınmaz Satış İhalesi (2651 Ada 7 Parsel)
Yer :   Belediye Encümen Salonu
Tarih : 11.02.2020
Saat : 16:00
İhale durumu :
İptal Edildi.