İhale Bilgisi  
Konu : Taşınmaz Kiralama İhalesi (2651 Ada 3 Parsel)
Yer :   Belediye Encümen Salonu
Tarih : 04.02.2020
Saat : 15:00
İhale durumu :
İptal Edildi.