İhale Bilgisi  
Konu : Taşınmaz Kiralama İhalesi (Durcan Emirbayer Parkı İçindeki Büfe)
Yer :   Belediye Encümen Salonu
Tarih : 05.11.2019
Saat : 16:00
İhale durumu :
Sonuçlandı.
Kazanan :   Sermin SEVİM