İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                                                                                                                                        İZMİR

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2074 ada, 24, 25, 37, 38 parsel sayılı taşınmazların tamamı, 2074 ada, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 36, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 53 parsel sayılı taşınmazların bir kısmı ve civarına düzenlenen 113 No’lu Parselasyon Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca Encümen’in 05.10.2021 tarih ve 228 sayılı Kararı ve 5216 sayılı Yasanın 7/1-b maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 14.04.2022 gün ve 96772592.302.03-01.288 sayılı kararı ile onaylanmış, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların kısmen reddine ve kısmen kabulüne, Belediye Encümeninin 31.08.2022 tarih, 198 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.11.2022 tarih, 01.952 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Yasası’nın 19. Maddesi, 5216 sayılı Yasanın 7/1-b maddesine göre onaylanmıştır.  

            İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2074 ada, 24, 25, 37, 38 parsel sayılı taşınmazların tamamı, 2074 ada, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 36, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 52, 53 parsel sayılı taşınmazların bir kısmı ve civarına yapılan 113 No’lu Parselasyon Planının kabul edilen itirazlarına ilişkin 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesine göre düzenlenen ve bir kopyası İlgilileri ile Kamu’nun incelenmesine sunulmak üzere Belediyemizde 21.11.2022 tarihinde asılan Plan bir aylık müddetini doldurduğunda 20.12.2022 tarihinde askıdan indirilerek tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

            3194 sayılı Yasanın 19. maddesine göre ilanen tebliğ olunur.