İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                                                                                                                        İZMİR

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2714 ada, 1, 2, 3, 4 parsel sayılı taşınmazlar ve civarına düzenlenen 122 No’lu Parselasyon Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca Encümen’in 08.03.2022 tarih ve 62 sayılı Kararı ve 5216 sayılı Yasanın 7/1-b maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 02.06.2022 gün ve 96772592.302.03-01.464 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planın bir kopyası 22.07.2022 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında İlgililerin incelemesi için asılmıştır. Parselasyon Planı ilan süresi bitiminde indirilerek tescil olmak üzere Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 

            3194 sayılı Yasanın 19. maddesine göre ilanen tebliğ olunur.