Güzelbahçe Beldiyesi’nden Yeni Bir Müdürlük: ‘Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’

1

Güzelbahçe Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında yeni bir müdürlük kurulması için önerge verildi.

Güzelbahçe Belediyesi’ne bağlı 11 müdürlüğe bir yenisi daha ekleniyor. Belediye Meclis Üyesi Avukat Zeynep Ferda Demirbaş meclise ‘Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ kurulması ile ilgili bir önerge verdi.

Meclis üyesi Avukat Zeynep Ferda Demirbaş’ın verdiği önergede, “Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarını sağlama, kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek. Eğitim ve sosyal desteklerle güçlendirmek; aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının arttırılmasına yönelik sosyal hizmet ve faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak; çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin ettirmek üzere çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, öncelikle çocuğun ailesi için de yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal desteklerle güçlendirmek. Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek 03.08.2012 tarih ve 6284 sayılı ailenin korunması ve şiddetin önlenmesine dair kanunun hükümleriyle diğer kanun ve yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği şekilde kadın ve ailenin korunmasına yönelik her türlü çalışma ve planlama ve uygulama yapmak üzere Güzelbahçe Belediyesi bünyesinde kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü kurulması konusunda meclisimizce bir karar alınmasını tensiplerinize arz ederim” dedi.

‘Şiddetsiz bir toplum yaratmamız gerekiyor’

Verilen önergenin yerinde ve doğru bir önerge olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ Ülkemizde son zamanlarda kadına yönelik şiddet gittikçe artıyor. Emine Bulut bunun ne ilk ne de son örneği olacak. Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa daha kadına seçme ve seçilme hakkı vermeden ülkemizde kadına bu hakkı tanıyan büyük bir liderdi. Kadının toplumun her kesiminde temsil edilmesi bu toplumun ilerlemesine ve büyümesinde en büyük model olacaktır. Kadının üretimin içinde olmadığı bir toplumun çok da sağlıklı olmadığı düşüncesindeyim. Toplumun temel taşı ailedir. Ailenin temel taşı da kadındır. Eğer kadın evinde eşinden şiddet görüyorsa o ailenin temelleri sağlam değildir ve yıkılmaya mahkûmdur. Şiddetsiz bir toplum yaratmamız gerekmektedir. Meclis üyemiz Avukat Zeynep Ferda Demirbaş’ın vermiş olduğu önergeyi destekliyoruz. Gerekli tüm çalışmaları başlatıyoruz” diye konuştu.

Bir sonraki mecliste karara bağlanmak üzere, verilen önerge plan bütçe komisyonu ve hukuk komisyonuna sevk edildi.