2021 BİRİM TARİFE CETVELİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-1
         
  2020 Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
İmar Durumu Ücreti (Çizili - Yazılı)        
İmar Durumu Kayıt 300,00 300,00 300,00 300,00
İmar Durumu Onay Ücreti (500 m2'ye kadar) 400,00 400,00 400,00 400,00
İmar Durumu Onay Ücretine (İmar parselleri için 500m2-1500m2 arası m2*50kr , 1500m2 üzreri m2*20kr ilave edilir.)        
Ekspertiz Dosya İnceleme Ücreti 700,00 700,00 700,00 700,00
İmar Plan Kopyası (1 Pafta) 500,00 500,00 500,00 500,00
Suret Ücreti 1 Sayfa İçin 50,00 50,00 50,00 50,00
Proje Suret Ücreti (Sabit) 500,00 600,00 600,00 600,00
Özel İstem Bilgi ve Belge Talebi 200,00 300,00 300,00 300,00
Özel Mahsul Alan Olarak İmar Planına Dahil Taşınmazlar İçin Tapu M2 3,00 3,00 3,00 3,00
Asansör Tescil Muayene Ücreti (Asansör Başına) 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Yıllık Asansör Periyodik Bakım Bedeli 0,10 Tavandan (%10) Tavandan (%10) Tavandan (%10)
Meclis Tetkik Ücreti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
İlgilisince talep edilen Uygulama İmar Planı tekliflerinde; Büyükşehir Belediyesi tarafından
onaylandıktan sonra, parsel alanı üzerinden her metrekare için m2 x 10 TL ücret alınır.
       
Plan Tadilatı teklifi ile Fonksiyon Değişikliği taleplerinde; Büyükşehir Belediyesi tarafından
onaylandıktan sonra, parsel alanı üzerinden her metrekare için :
       
  - Konut Alanı m2 x 10 TL m2 x 10 TL m2 x 10 TL m2 x 10 TL
  - Ticaret - Turizm m2 x 20 TL m2 x 20 TL m2 x 20 TL m2 x 20 TL
  - Küçük Sanayi, Depolama, KDKÇA, vb. m2 x 20 TL m2 x 20 TL m2 x 20 TL m2 x 20 TL
  - Özel Eğitim, Özel Sağlık Tesisi, vb. m2 x 30 TL m2 x 30 TL m2 x 30 TL m2 x 30 TL
  - Akaryakıt İstasyonu m2 x 30 TL m2 x 30 TL m2 x 30 TL m2 x 30 TL
İnşaat Ruhsatı Başvuru Ücretleri        
Kayıt Ücreti (Her Bağımsız Bölüm)  300,00 400,00 400,00 400,00
Proje Tasdik Ücreti (Beher M2 Konut) 23,00 25,00 25,00 25,00
Proje Tasdik Ücreti (Beher M2 İşyeri) 25,00 27,00 27,00 27,00
Müteahhit hizmeti taahhüt ücreti (M2 Re Başına) 5,00 6,00 6,00 6,00
Hususi Kanalın Ana Kanala Bağlanması Ücreti 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Yerinde Tetkik Ücreti 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Asansör Projesi ve veya Engelli Platformu
Tetkik Ücreti
1.000,00 1.500,00 1.300,00 1.300,00
Kalorifer Tetkik Ücreti (M2 Re Başına) 5,00 6,00 6,00 6,00
Hidrofor Tetkik Ücreti 500,00 700,00 700,00 700,00
Havalandırma Tetkik Ücreti (M2 Re Başına) 5,00 6,00 6,00 6,00
Klima Soğutma, Isıtma Tetkik Ücreti (M2 Re Başına) 5,00 6,00 6,00 6,00
Sıhhi Tesisat Tetkik Ücreti (M2 Re Başına) 5,00 6,00 6,00 6,00
Pis Su Tesisat Ücreti (M2re Başına) 5,00 6,00 6,00 6,00
Saç Levha Bedeli 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Yapı Kullanma İzni Belgesi Başvuru Ücreti        
Kayıt Ücreti (Her Bir Bağımsız Bölüm) 300,00 400,00 400,00 400,00
Fotoğraf Tasdiki Ücreti (Her Bir Daire İçin) 300,00 400,00 400,00 400,00
Yapı Kullanma İzni Ücreti (Her Bir M2 Konut) 25,00 27,00 27,00 27,00
Yapı Kullanma İzni Ücreti (Her Bir M2 İşyeri) 30,00 32,00 32,00 32,00
Yerinde Tetkik Ücreti (Her bir bağımsız bölüm için) 600,00 800,00 800,00 800,00
Proje Tadilatı Tetkik Ücreti (Her Bir Proje için) 750,00 800,00 800,00 800,00
Bağımsız Bölüm Listesi Onay Ücreti
(Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti işlemleri için)
1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Toplu Vaziyet Plan Onay Ücreti (Her Bir Parsel için) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
İş Deneyim Belgesi Ücreti (Her Bir Parsel İçin) 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GÜNEŞ KOLLEKTÖR İLE SICAK SU ELDE EDEN SİSTEMLERDEN         
FOTOVOLTAİK PANELLER İLE GÜNEŞTEN FAYDALANILARAK ELEKTRİK ELDE EDİLMESİ VE
YAPININ ELEKTRİK TÜKETİMİ KARŞILANMASI
       
* GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2018 TARİH VE 46 SAYILI KARARINA İSTİNADEN; FOTOVOLTAİK PANELLER İLE GÜNEŞTEN FAYDANILARAK ELEKTRİK ELDE EDİLMESİ VE YAPININ ELEKTRİK TÜKETİMİ KARŞILANMASI HALİNDE “ FOTOVOLTAİK PANELLER İLE GÜNEŞTEN FAYDANILARAK ELEKTRİK ELDE EDİLMESİ VE KENDİSİNE AİT ÇATISI OLAN TEK BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜSTAKİL YAPININ ELEKTRİK TÜKETİMİ KARŞILANMASI VEYA ÇATILARIN GÜNEY, GÜNEYDOĞU, GÜNEYBATI CEPHESİNDE MİN. 30 M2’LİK (İLERİYE DÖNÜK FOTOVOLTAİK PANELLERİN MONTAJINA UYGUN ÇATI EĞİMİ) ÇATI ALANI OLUŞTURULMASI " UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.
BELEDİYEMİZE AİT TÜM FİATLARIMIZ KDV DAHİL FİATTIR.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-2
         
İMAR HATTI KİTLE 2020 Meclisce
Kesinleşen
2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce
Kesinleşen
Tapu m2 ’si için             3,00 3,00 3,00 3,00
Korunacak Tarım Arazisi ve İskan Dışı Sahalarda
Tapu m2 ’si için   
1,50 1,50 1,50 1,50
2.Talep İmar Hattı Kitle Aplikasyon Ücreti bir önceki Talepte  Hesaplanacak Ücretin %50 si alınacaktır.        
KOT ÜCRETİ (Her talepte alınacaktır.) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
PARSEL İŞLEME ÜCRETİ     200,00 300,00 300,00 300,00
TASTİKLİ SURET ÜCRETİ (Kroki, Plan,
Pafta vs.) 
200,00 300,00 300,00 300,00
ADA PARSEL TESPİT ÜCRETİ      200,00 300,00 300,00 300,00
İrtifak Hakkı, Düzenleme Sahası, Düzenleme Sahasındaki Değişiklikler, Özel İstem Tespit
Talep Ücreti
1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
HALİHAZIR HARİTA KONTROL VE ONAY ÜCRETİ (1 Pafta için) 300,00 500,00 500,00 500,00
YALNIZ YOLA TERK        
- 500 m2 ’ye kadar         500,00 700,00 700,00 700,00
- 500 m2 ’den büyük (NORMAL) :  500,00 TL +
m2 x 8 KR
500,00 TL +
(m2 x 0,08 TL)
700,00 TL+(m2x0,08TL) 700,00 TL+(m2x0,08TL) 700,00 TL+(m2x0,08TL)
- 500 m2 ’den büyük (TİCARİ) :  500,00TL +
m2 x 11 KR
500,00 TL +
(m2 x 0,11 TL)
700,00 TL+(m2x0,08TL) 700,00 TL+(m2x0,08TL) 700,00 TL+(m2x0,08TL)
YALNIZ İFRAZ        
 - m2 x 8 kr (Normal) + Kontrollük Ücreti        
 - m2 x 11 kr (Ticari) + Kontrollük Ücreti        
Kontrollük Ücreti (YENİ OLUŞACAK PARSEL BAZINDA) 700,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
YALNIZ TEVHİD        
 - m2 x 8 kr (Normal) + Kontrollük Ücreti        
 - m2 x 11 kr (Ticari) + Kontrollük Ücreti        
Kontrollük Ücreti (YENİ OLUŞACAK PARSEL BAZINDA 700,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
YOLA TERK'İN TEVHİD - İFRAZ - İHDAS -
VS. BİRLİKTE UYGULANMASI HALİNDE ALINACAK YOLA TERK ÜCRETİ
       
- 500 m2 ’ye kadar         500,00 TL +
(Kontrollük Ücreti)
700,00 TL +
(Kontrollük Ücreti)
700,00 TL +
(Kontrollük Ücreti)
700,00 TL +
(Kontrollük Ücreti)
- 500 m2 ’den büyük (NORMAL) :  500,00 TL +
m2 x 8 KR + Kontrollük Ücreti
500,00 TL +
(m2 x 0,08 TL) + Kontrollük Ücreti
700,00 TL +
(m2 x 0,08 TL) + Kontrollük Ücreti
700,00 TL +
(m2 x 0,08 TL) + Kontrollük Ücreti
700,00 TL +
(m2 x 0,08 TL) + Kontrollük Ücreti
- 500 m2 ’den büyük (TİCARİ) :  500,00 TL + 
m2 x 11 KR + Kontrollük Ücreti
500,00 TL +
(m2 x 0,11 TL) + Kontrollük Ücreti
700,00 TL +
(m2 x 0,11 TL) + Kontrollük Ücreti
700,00 TL +
(m2 x 0,11 TL) + Kontrollük Ücreti
700,00 TL +
(m2 x 0,11 TL) + Kontrollük Ücreti
Kontrollük Ücreti (YENİ OLUŞACAK PARSEL BAZINDA) 700,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN VAZİYET PLANI RÖPERLİ KROKİ,BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI
ONAY ÜCRETİ  
1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
NUMARATAJ KAYIT ÜCRETİ
 (Her Bağımsız Bölüm için)
150,00 200,00 200,00 200,00
NUMARATAJ KROKİSİ TASDİK ÜCRETİ  250,00 300,00 300,00 300,00
NUMARATAJ BELGESİ TASDİK ÜCRETİ 250,00 300,00 300,00 300,00
NUMARATAJ KROKİSİ VEYA BELGESİ
SURET ÜCRETİ (1 Sayfa)
50,00 50,00 50,00 50,00
YOL PROFİLİ ONAY ÜCRETİ        
Toplam Metraj x 3,00 TL + Tasdik Ücreti        
 - Tasdik Ücreti 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PARSELASYON PLANI ONAY ÜCRETİ        
Düzenlemeye giren alan m2 x 8KR (NORMAL) + Kontrollük Ücreti        
Düzenlemeye giren alan m2 x 11KR (TİCARİ) + Kontrollük Ücreti        
Kontrollük Ücreti 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTMESİ
(TAPU TESCİLİNE ESAS)
       
Kontrollük Ücreti 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MESAFE ÖLÇÜMÜ 500,00 700,00 700,00 700,00
ARAZİ KONTROL ÜCRETİ 500,00 700,00 700,00 700,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  2020 Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Yükleyici Kepçe Ücreti(Loder) (Her Saati) 350,00 420,00 400,00 400,00
Arasöz İle Su Verilmesi Ücreti(1 Sefer) 275,00 350,00 350,00 350,00
Komprosör Ücreti(Her Saati) 375,00 450,00 450,00 450,00
Motopompa(Her Saati) 350,00 450,00 450,00 450,00
Silindir Ücreti(El Silindir)(1 Saati) 200,00 250,00 250,00 250,00
Toprak Silindiri (büyük)(nakliye hariç) 400,00 500,00 500,00 500,00
Asfalt Kesme Mt Ücreti 200,00 250,00 250,00 250,00
Sepetli Bom Aracı Ücreti(1 Saati) 350,00 450,00 450,00 450,00
Jeneratör Ücreti(1 Saati) 200,00 250,00 250,00 250,00
Kompaktör Sıkıştırma Makinası Ücreti(Saati )   200,00 300,00 300,00 300,00
Ağaç Yongası (Çuval Başı) 30,00 35,00 35,00 35,00
Moloz Alınması Kamyon Ücreti (Çuval Başına)5 çuvala kadar ücretsizdir 20,00 25,00 20,00 20,00
Moloz Alınması Kamyon Ücreti(Açık Moloz) 400,00 500,00 500,00 500,00
Teknik Altyapı Bedeli Ücreti(M2 Re Başına(Konut Gelişme Alanlarında) 125,00 150,00 150,00 150,00
Ot Biçme Ücreti(Saat) 150,00 180,00 180,00 180,00
Su Tankeri Ücreti(10 Ton) 400,00 500,00 500,00 500,00
Su Tankeri Ücreti(5 Ton) 250,00 300,00 300,00 300,00
Ağaç Budama Ücreti(6m’ye Kadar 1 Adet) 150,00 200,00 200,00 200,00
Ağaç Budama Ücreti(6m’den Büyük 1 Adet) 200,00 280,00 280,00 280,00
Ağaç Kesim Ücreti(6m’ye Kadar 1 Adet) 300,00 450,00 450,00 450,00
Ağaç Kesim Ücreti(6m’den Büyük 1 Adet) 350,00 500,00 500,00 500,00
1 M2 Asfalt Veya Beton Bozma Ücreti 275,00 330,00 330,00 330,00
Hafriyat Ücreti (M3) (Konut) 25,00 30,00 30,00 30,00
Hafriyat Ücreti (M3) (İşyeri) 25,00 30,00 30,00 30,00
2.Sınıf Özel Hizmet Ücreti (2.Sınıf Gsm) 0-20 Hp Dahil 650,00 800,00 800,00 800,00
21-40 Hp Dahil 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
41-80 Hp Dahil 1.700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
81 Hp Üstü  2.350,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
Motor Ruhsat Tetkik Ücreti(Motor Başına) 200,00 250,00 250,00 250,00
İşyerleri için  Ücreti(foseptik) 100,00 200,00 200,00 200,00
Meskenler için Ücret (foseptik) 30,00 50,00 50,00 50,00
Kilit Parke Tamiratı m2 si 50,00 60,00 60,00 60,00
Hobi Bahçesi Kullanım Bedeli (aylık) 400,00 400,00 400,00 400,00
BELEDİYEMİZE AİT TÜM FİYATLARIMIZ KDV DAHİL FİYATTIR.
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
  2020 Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Et Ve Balık Ürünlerinin Satılanyerler     1.050,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
Bakkal, Market, Şarküteri, Büfe Kuruyemişçi, Manav, Kantin vb. 450,00 550,00 550,00 550,00
Avm, Süpermarket, Hipermarket vb. 21.900,00 25.000,00 45.000,00 45.000,00
Lokanta, Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Kafeterya, Yemeği Pakette Satan Yerler vb.        
1. Sınıf Lokanta 1.750,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
2. Sınıf Lokanta 1.300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
3. Sınıf Lokanta 850,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Diğerleri 600,00 700,00 700,00 700,00
Kahvehane, Kır Kahvesi, Oyun Salonu, İnternet Salonu, Çay Bahçesi, Çay Ocağı vb.        
1. Sınıf 1.750,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
2. Sınıf 1.300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
3. Sınıf 850,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Diğerleri 600,00 700,00 700,00 700,00
Pastaneler        
1. Sınıf 1.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
2. Sınıf 1.350,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
3. Sınıf 1.050,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
Gazino, Dans Salonu, Diskotek, Bar Pavyon Ve Diğerleri        
1. Sınıf 13.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00
2. Sınıf 8.750,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00
Diğerleri 7.000,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00
Sinema, Tiyatro, Düğün Salonu, Sirk, Lunapark Ve Gösteri Merkezleri        
1. Sınıf 8.750,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00
2. Sınıf 7.000,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00
Diğerleri 5.250,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00
Otel Ve Pansiyonlar         
1. Sınıf 8.750,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00
2. Sınıf 6.150,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00
3. Sınıf 5.250,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00
Hamam Sauna Ve Benzeri Yerler 8.750,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00
Masaj Salonları 10.500,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00
Berber Ve Kuaförler        
1. Sınıf 1.750,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
2. Sınıf 1.350,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
3. Sınıf 950,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Güzellik Salonları 5.250,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00
Yönetmelikte Yer Almayan İşyerleri        
Bankalar 70.200,00 80.750,00 80.750,00 80.750,00
Mesulmüdürlük Belgesi Ücreti  600,00 700,00 700,00 700,00
Ekmek Satış Belgesi 450,00 550,00 550,00 550,00
Sınıf Tayin Ücreti        
2. Sınıf G.S.M. 2.200,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00
3. Sınıf G.S.M. 1.330,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00
Tetkik Ücreti 350,00 450,00 450,00 450,00
Meclis Tetkik Ücreti 3.500,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00
Eczane Ve Ofis 1.500,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Suret Ücreti  200,00 250,00 250,00 250,00
Canlı müzik belge ücreti 5.250,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00
Suret Ücreti    50 50 50
BELEDİYEMİZE AİT TÜM FİYATLARIMIZ KDV DAHİL FİYATTIR
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
  2020 Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Lokanta, Restoran türü işyerleri        
1-100 m2 28,10 34,50 34,50 34,50
100 m2 üstü 32,00 69,00 69,00 69,00
Çayocağı, Kahvehane, İnternet kafe türü işyerleri        
1-50 m2 24,00 30,00 24,00 24,00
50 m2 üstü 32,00 45,00 32,00 32,00
Unlu mamüller, Pastahane türü işyerleri        
1-100 m2 28,10 34,50 34,50 34,50
100 m2 üstü 32,00 52,00 52,00 52,00
AVM, Süpermarket türü işyerleri        
1-200 m2  30,10 40,00 40,00 40,00
200 m2 üstü 32,00 80,00 80,00 80,00
Gazino, Bar, Pavyon türü işyerleri        
m2 sınırı yok   300,00 300,00 300,00
Otel, Pansiyon türü işyerleri        
m2 sınırı yok   250,00 250,00 250,00
Yaşlı bakımevi, Huzurevi, Hastahane türü işyerleri   300,00 300,00 300,00
MESKENLER        
200 m2 (brüt) altı Kentsel Konut 16,30 20,00 20,00 20,00
200-300 m2 arası Kentsel Konut  23,30 28,57 28,57 28,57
300 m2 (brüt) üstü Kentsel Konut 23,30 34,95 34,95 34,95
Özel Okullar        
1-100 Mevcut arası   300,00 300,00 300,00
101-150 Mevcut arası   450,00 450,00 450,00
151-300 Mevcut arası   900,00 900,00 900,00
301-500 Mevcut arası   1.500,00 1.500,00 1.500,00
501-1000 Mevcut arası   3.000,00 3.000,00 3.000,00
1001-1500 Mevcut arası   4.500,00 4.500,00 4.500,00
1501-2000 Mevcut arası   6.000,00 6.000,00 6.000,00
2001 ve üstü Mevcut arası   7.500,00 7.500,00 7.500,00
Devlet Okulları        
1-100 Mevcut arası   200,00 200,00 200,00
101-200 Mevcut arası   400,00 400,00 400,00
201-400 Mevcut arası   800,00 800,00 800,00
401 ve üstü Mevcut arası   1.200,00 1.200,00 1.200,00
Şehit aileleri, Gazilerden ve Engelli (Özürlü)
 vatandaşlardan
1 1 1 1
Kırsal Konut        
Yelki Köy İçi 10,52 13 13 13
Yaka Köy İçi 10,52 13 13 13
Atatürk Mah.Köy İçi 10,52 13 13 13
Çamlı Köy Yerleşim   6,82 8,4 8,4 8,4
Payamlı Köy Yerleşim 6,82 8,4 8,4 8,4
Küçükkaya Köy Yerleşim 6,82 8,4 8,4 8,4
SOĞUK HAVA DEPOSU        
45 TONLUK ODA (aylık) 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
25 TONLUK ODA (aylık) 550 550 550 550
10 TONLUK ODA (aylık) 220 220 220 220
AYRICA ELEKTRİK GİDERİ        
Köy Kalkınma Kooperatifi için sadece elektrik gideri        
Emlak Bildirimi Sureti 25 25 25 25
Tapu İçin Emlak Beyan Bildirimi 25 25 25 25
SABİT VE MOBİL HABERLEŞME İÇİN
HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GEREÇLERİN GEÇİŞ HAKKI ÜCRETİ(M2)
0,7 0,7 0,7 0,7
BELEDİYEMİZE AİT TÜM FİYATLARIMIZ KDV DAHİL FİYATTIR.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
  2020 Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
YELKİ PAZARYERİ(İLK TAHSİS ÜCRETİ) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
YELKİ PAZARYERİAÇIK ALAN (İLK TAHSİS ÜCRETİ) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PAZARCI BELGE ÜCRETİ 250,00 250,00 250,00 250,00
GECE KURULACAK PAZARLARDAN        
 Açık Stant Ücreti(AYLIK) 150,00 150,00 150,00 150,00
Kapalı Stant Ücret(AYLIK) 500,00 500,00 500,00 500,00
 BELEDİYEMİZE AİT TÜM FİYATLARIMIZ KDV DAHİL FİYATTIR
KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRET TARİFESİ
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Aile Cüzdanı Bedeli Tebliğe Göre¹ Tebliğe Göre¹    
Evlenme İzin Belgesi (Nikah Nakil İşlemi İçin)   50,00 TL 50,00 TL 50,00 TL
Mesai Saati İçerisinde Belediye Ana Hizmet  1,00 TL  1,00 TL 1,00 TL 1,00 TL
Binasında Oda Nikahı        
İlçe Sınırları İçinde Kıyılan Nikah Ücreti   250,00 TL 250,00 TL 250,00 TL
(Mesai saati oda nikahı dışında ve/ya Belediye Ana Hizmet Binası dışındaki tüm nikahlardan)        
İlçe Sınırları Dışında Kıyılan Nikahlardan  500,00 TL 250,00 TL 250,00 TL 250,00 TL
İzin Belgesi ile Gelenlerin Nikah Ücreti  550,00 TL 1.000,00 TL 1.000,00 TL 1.000,00 TL
Nikah Memuru Ücreti (her nikah için) (6245 Sayılı Harcırah Kanununa Göre, Memur Ek Gösterge Ve Derecelerine Uygulanan Yılı İçin Tespit Edilmiş Yevmiye Miktarı Kadar Ödeme Yapılır.)        
¹: Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Kapsamında 01/01/2020 tarihinden itibaren Aile Cüzdanı Bedeli yeniden belirlenecektir. Aile cüzdanı bedeli nikah ücretinden ayrıca tahsil edilecektir.
GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONUNDA YAPILACAK OLAN 
ETKİNLİKERDEN ALINACAK TAHSİS ÜCRETİ (1201 ada 1 parselde bulunan)
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Kamu Yararı Derneklerden (1 Saati) Hafta İçi – Hafta Sonu  70,00 TL 70,00 TL 70,00 TL 70,00 TL
Dernek, Siyasi Partilerden (1 Saati) Hafta İçi – Hafta Sonu  130,00 TL 130,00 TL 130,00 TL 130,00 TL
Resmi Kurumlardan (1 Saati) Hafta içi-Hafta sonu  50,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 50,00 TL
İlçemizde Bulunan Vatandaşlardan (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  600,00 TL 900,00 TL 700,00 TL 700,00 TL
İlçe Dışından gelen Vatandaşlardan (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  850,00 TL 1.200,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL
İlçemizde Bulunan Vatandaşlardan (Cuma-Cumartesi-Pazar)  1.000,00 TL 1.300,00 TL 1.200,00 TL 1.200,00 TL
İlçe dışından gelen Vatandaşlardan (Cuma-Cumartesi-Pazar)  1.300,00 TL 1.500,00 TL 1.750,00 TL 1.750,00 TL
Hafta İçi Gündüz saati içinde yapılan nikahlardan (mesai içi/mesai dışı) 200,00 TL / 300,00 TL 300,00 TL / 400,00 TL 300,00 TL / 400,00 TL 300,00 TL / 400,00 TL
Cuma-Cumartesi-Pazar Gündüz Saati Yapılan Nikahlardan Saati  400,00 TL 600,00 TL 600,00 TL 600,00 TL
GÜZELBAHÇE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİKAH SALONU TAHSİS ÜCRETİ
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Kültür Merkezinde Bulunan Nikah Salonundan m.saati/m.saati dışı/h.sonu 250,00 TL/ 350,00 TL /500,00 TL 350,00 TL / 450,00 TL / 600,00 TL 350,00 TL / 450,00 TL / 600,00 TL 350,00 TL / 450,00 TL / 600,00 TL
GÜZELBAHÇE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DÜĞÜN SALONU 1 (300 Kişilik)
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Hafta İçi  1.750,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL
Hafta Sonu  2.500,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
GÜZELBAHÇE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DÜĞÜN SALONU 2 (400 Kişilik)
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Hafta İçi  2.250,00 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL
Hafta Sonu  3.000,00 TL 3.500,00 TL 3.500,00 TL 3.500,00 TL
GÜZELBAHÇE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DÜĞÜN SALONU BİRLEŞİK (700 Kişilik)
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Hafta İçi  3.500,00 TL 4.000,00 TL 4.000,00 TL 4.000,00 TL
Hafta Sonu  4.500,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL
GÜZELBAHÇE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TUNCEL KURTİZ KONFERANS SALONU TAHSİS ÜCRETİ
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Tuncel Kurtiz Konferans Salonunda özel okulların, vatandaşlarımızın, panel, konferans, seminer, kültür ve sosyal işlere yönelik eğitim,özel tiyatrolar,müzik dinletileri için hafta içi (pazartesi- salı-çarşamba-perşembe) 2.000,00 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL
Tuncel Kurtiz Konferans Salonunda özel okulların,vatandaşlarımızın,panel,konferans, seminer,kültür ve sosyal işlere yönelik eğitim,özel tiyatrolar,müzik dinletileri hafta sonu (cuma-cumartesi-pazar) 3.000,00 TL 3.500,00 TL 3.500,00 TL 3.500,00 TL
Tuncel Kurtiz Konferans Salonunda Devlet Okullarından, Dernek ve Vakıflardan Hafta içi-Hafta sonu 300,00 TL 300,00 TL 300,00 TL 300,00 TL
GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ AÇIKHAVA TİYATROSU
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Açık Hava Tiyatrosu Günlük Kullanım Ücreti Resmi Kurumlardan Hafta içi-Hafta sonu Tüm Gün   300,00 TL 300,00 TL 300,00 TL
Açık Hava Tiyatrosu Günlük Kullanım Ücreti Hafta içi-Hafta sonu Tüm Gün   2.000,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL
Tiyatro Altı Toplantı Odası Hafta İçi - Hafta Sonu Tüm Gün   100,00 TL 100,00 TL 100,00 TL
GÜZELBAHÇE BELEDİYE KURSLARI ÜCRET TARİFESİ
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Hobi Kursları (Resim, Mozaik, Seramik,vb.) Aylık Ücreti   100,00 TL 100,00 TL¹ 80,00 TL¹
El Sanatları      50,00 TL¹ 50,00 TL 40,00 TL
KORO VE BAĞLAMA   50,00 TL 50,00 TL 40,00 TL
Tiyatro Kursları  Aylık Ücreti (Çocuk/Yetişkin)   50,00/100,00 TL¹ 50,00/100,00 TL¹ 40,00/80,00 TL¹
Spor Kursları (Salon Sporları, Futbol, Tenis,vb.) Aylık Ücreti (Çocuk/Yetişkin)   50,00/100,00 TL 50,00/100,00 TL 40,00/80,00 TL
Yüzme Kursları   250,00 TL¹ 250,00 TL¹ 250,00 TL¹
¹ : Bu fiyatlara sadece kurs katılım ücreti dahildir, kurs  esnasında gerekli ekipman, malzame vb. ekstra ücretler dahil değildir.
     Belediyemiz görevlilerinin yapacağı  tespit formunda ihtiyaç sahibi olanlardan ücret alınmaz.
SPOR SALONLARI KULLANIM ÜCRETLERİ
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Güzelbahçe Spor Salonu (Saatlik) (m. saati içi /m. saati dışı)   50,00 TL / 75,00 TL 50,00 TL / 75,00 TL 40,00 TL / 60,00 TL
Güzelbahçe Spor Salonu Tenis Kortları  (Saatlik) (m. saati içi /m. saati dışı)   50,00 TL / 75,00 TL 50,00 TL / 75,00 TL 40,00 TL / 60,00 TL
Tenis Kortları Abonelik Ücreti (10 saat) (m. saati içi/m. saati dışı)       200,00 TL / 250,00 TL
Yelki Çok Amaçlı Salon (Saatlik) (m. saati içi /m. saati dışı)   50,00 TL / 75,00 TL 50,00 TL / 75,00 TL 40,00 TL / 60,00 TL
Ayşe Mayda Halı Saha (saati)       140
Abonelik (10 saat)       1.200,00
Abonelik (20 saat)       2.000,00
KREŞ ÜCRET TARİFESİ 
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Yarım Gün (Aylık)   350,00 TL 350,00 TL 350,00 TL
Tam Gün (Aylık)   700,00 TL 700,00 TL 700,00 TL
Şehit ve Gazi Çocukları   Ücretsiz Ücretsiz Ücretsiz
Engelli bireylerin çocukları, ebeveynlerinde biri veya ikisi vefat etmiş çocuklar, ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları, ebeveynlerinden biri veya ikisi cezaevinde olan çocuklar,  kadın sığınma evinde bulunan bireylerin çocukları ve diğer dezavantajlı kişiler.   Tam / Yarım Gün ücretiden %30iskonto uygulanır. Tam / Yarım Gün ücretiden %30iskonto uygulanır. Tam / Yarım Gün ücretiden %30iskonto uygulanır.
GÜZELBAHÇE BELEDİYE DERGİSİ REKLAM ÜCRETLERİ                         
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
İç Tam Sayfa 1.000,00 TL   750,00 TL 750,00 TL
İç Yarım Sayfa 700,00 TL   500,00 TL 500,00 TL
İç Çeyrek Sayfa 400,00 TL   300,00TL 300,00TL
Arka Kapak Tam Sayfa 1.500,00 TL   1.000,00 TL 1.000,00 TL
Arka Kapak Yarım Sayfa 1.000,00TL   750,00 TL 750,00 TL
REKLAM PANOLARI ÜCRET TARİFESİ
  2020 Yılı  Meclisce Kesinleşen 2021 Yılı Birim Teklifi Komisyon Teklifi 2021 Meclisce Kesinleşen
Billboard Reklam Panosu (1adet  350x200cm’lik Billboard  - 1 Haftalık) Baskı, asma ve sökme işlemleri dahil, grafik çalışması hariç tutar.   450,00 TL 450,00 TL 450,00 TL
Billboard Reklam Panosu (1adet  350x200cm’lik Billboard  - 3-6 Aylık) Baskı, asma ve sökme işlemleri dahil, grafik çalışması hariç tutar.   Haftalık Ücret Üzerinden %20 İskonto Uygulanır Haftalık Ücret Üzerinden %20 İskonto Uygulanır Haftalık Ücret Üzerinden %20 İskonto Uygulanır
Billboard Reklam Panosu (1adet  350x200cm’lik Billboard  - 6 Aylık ve Üstü) Baskı, asma ve sökme işlemleri dahil, grafik çalışması hariç tutar.   Haftalık Ücret Üzerinden %30 İskonto Uygulanır Haftalık Ücret Üzerinden %30 İskonto Uygulanır Haftalık Ücret Üzerinden %30 İskonto Uygulanır
Belediye Ortak Reklam Alanı Tahsis Ücreti (1 adet/yıllık, imalat ve montaj dahil)   2.000,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL
BELEDİYEMİZE AİT TÜM FİYATLARIMIZ KDV DAHİL FİYATTIR.