All for Joomla All for Webmasters

Pazartesi - Cuma ( 08.30 - 17.30 )

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI TOPLANTISI
Çarşamba 06 Haziran 2018, 17:30
Tıklanma : 2057

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA
06.06.2018  ÇARŞAMBA  GÜNÜ  SAAT: 17.30 'DA YAPACAĞI
HAZİRAN AYI 1 . BİRLEŞİMİ İLE İLGİLİ GÜNDEM

Meclisin Açılışı.
1- 02.05.2018 Çarşamba Günü Saat: 17:30'da yapılan 2018 Yılı Mayıs Ay'ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.
2- 07.05.2018 Pazartesi Günü Saat: 09.00'da yapılan 2018 Yılı Mayıs Ay'ı Toplantısı 2.Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.

3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
 a) İzmir Kadastro Müdürlüğü'nün İlçemizde yapacağı 22-a Uygulama İşlemlerinde görev yapmak üzere seçilen Bilirkişilerin yerine yeni Bilirkişi isimlerinin belirlenmesi ile ilgili              önerge.
 b) Nevşehir İlinde yapılan Yıldız Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonasında 2.'lik ödülü alan Asya ALPASLAN 'nın ödüllendirilmesi ile ilgili önerge.
 c) Belediye Spor Kulübünün Kick Boks sporcularından Buğrahan ÇAĞLAYANIRMAK'ın ödüllendirilmesi ile ilgili önerge.
 d) Güzelbahçe Belediyesi Spor Kulübünün U-15 Amatör Futbol Takımının ödüllendirilmesi ile ilgili önerge.
 e) Ayşe Mayda Spor Tesislerinin yan tarafında bulunan Belediyemize ait konteynırların Sivil Toplum Kuruluşlarına tahsisi ile ilgili önerge.

4- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI:
a) Yelki Tüzelkişiğine ait 1520 m2 yüzölçümlü 261 parsel ve 849 m2 yüzölçümlü 2070 parsel sayılı taşınmazların satılması ile ilgili komisyon raporu.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, 13B-4C pafta, 4004 nolu parselin 2017-2021 yıllarını kapsayan 5. Beş Yıllık İmar Programının 2018 Yılı Ek İmar Programına alınması ile ilgili komisyon raporu.

5- PLAN-BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
 - Yelki Tüzelkişiğine ait 1520 m2 yüzölçümlü 261 parsel ve 849 m2 yüzölçümlü 2070 parsel sayılı taşınmazların satılması ile ilgili komisyon raporu.

6- HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
 - Yelki Tüzelkişiğine ait 1520 m2 yüzölçümlü 261 parsel ve 849 m2 yüzölçümlü 2070 parsel sayılı taşınmazların satılması ile ilgili komisyon raporu.
7- Dilek ve temenniler.
8- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatin belirlenmesi.

Özdem Mustafa İNCE
Peyzaj Mimarı
Güzelbahçe Belediye Başkanı