Pazartesi - Cuma ( 08.30 - 17.30 )

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ
Çarşamba 03 Temmuz 2019, 17:00
Tıklanma : 166

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA
03.07.2019 ÇARŞAMBAGÜNÜ SAAT:17:00'DE YAPACAĞI
TEMMUZ AYI 1. BİRLEŞİMİ
GÜNDEMİ

Meclisin Açılışı.
1- 10.06.2019 Pazartesi Günü Saat: 14.00'de yapılan Haziran Ay'ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.
2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre Meclis İhtisas Komisyonları kurulması.
3- MECLİS ÜYELERİNDEN VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:

4- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 541 ada 5 parselin doğu cephesinden geçen dere hattının İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 13.06.2019 görüş yazısı doğrultusunda imar planına işlenmesine yönelik plan tadilatı teklifinin tekrar incelenmesi ile ilgili önerge.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Maltepe Mahallesi, 30 sokakta bulunan park alanına isim verilmesi ile ilgili önerge.
c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi, 85 Sokaktan Mithatpaşa Cadddesi yönünde İsmail Tarık SARI Caddesinin tek yön olması ile ilgili önerge.
d) Türkiye Boks Federasyonu Lisanslı Sporcusu Asya ALPARSLAN'ın ödüllendirilmesi ile ilgili önerge.

5- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 806 sokak ve 808 sokak kesişiminden başlayan ve güneye doğru devam eden dere yatağının imar planına işlenmesine yönelik plan tadilatı ile ilgili komisyon raporu.
b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 21.01.2019 tarih, E.866 sayılı yazısına istinaden Kıyı Koruma Yapısı (Tahkimat) amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara göre Belediye Meclisimiz ve Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili komisyon raporu.

6- HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) S.S. Çamlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye olunması ile ilgili komisyon raporu.
b) S.S. Payamlı ve Küçükkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye olunması ile ilgili komisyon raporu.
c) SODEMSEN'e üye olunması ile birlikte Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili komisyon raporu.
7- Dilek ve temenniler.
8- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
9- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

 

 

Sema ÖZBAŞ
Güzelbahçe Belediye Başkan V.