All for Joomla All for Webmasters

Pazartesi - Cuma ( 08.30 - 17.30 )

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ
Cuma 01 Şubat 2019, 17:00
Tıklanma : 209

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA
01.02.2019 CUMA GÜNÜ SAAT:17:00'DE YAPACAĞI
ŞUBAT AYI 1. BİRLEŞİMİ İLE İLGİLİ GÜNDEM

Meclisin Açılışı.

1- 04.01.2019 Cuma Günü Saat: 17.00'de yapılan 2019 Yılı Ocak Ay'ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.

2- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, 856 ada 1 parselin kuzeyinden geçen Pınar Deresi yankolu dere güzergahının imar planına işlenmesine yönelik plan tadilatı ile ilgili önerge.
b) 2019 Mali Yılı Bütçesinden Belediyemiz Zabıta Memurlarına ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili önerge.
c) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 47 adresinde bulunan Belediyemize ait taşınmazın Anadolu Otizm ve Mücadele Vakfına tahsisi ile ilgili önerge.
d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kurumumuzda çalışan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili önerge.
e) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, 940 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmının kısmi kamulaştırma işleminin 5. Beş Yıllık Ek İmar Programına alınması ile ilgili önerge.

3-İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
- İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi, 3549 nolu parsel ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili komisyon raporu.

4- PLAN-BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
- Güzelbahçe Kent Konseyine 2019 yılı içerisinde aktarma yapılması ile ilgili komisyon raporu.

5- HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
- Belediyemiz memur kadro değişikliği cetvelinde iptal-ihdas işlemlerinin yapılması ile ilgili komisyon raporu.

6- Dilek ve temenniler.
7- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
8- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.
            


Özdem Mustafa İNCE
Peyzaj Mimarı
Güzelbahçe Belediye Başkanı
e-imzalıdır